Hız sınırlarını Aşmaktan Dolayı ( Radara Girmekten Dolayı ) Ehliyetin Geçici Süreyle Geri Alınması

Suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde hız sınırlarını ; %30 ‘dan fazla aşmak suretiyle üst üste 5 (beş ) defa ihlal edenlerin ehliyetlerine 1 yıl süre ile el konulur.

( Örneğin ; otomobil için azami hız sınırı 90 km/s olarak kabul edilirse radara 118 km/s veya daha yüksek hızla radara üst üste 5 defa girmek )

Söz konusu sürücü , süresi sonunda psikoteknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilerek ,ehliyeti iade almasına mani hali olup olmadığına bakılarak sürücü belgesini tekrar iade alabilir.